УКРАЇНСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЖУРНАЛ

Вид видання: Журнал

Тип видання: Науково-теоретичне

Категорія: Журнал НАН України і установи НАН України

Вебсайт: https://ucj.org.ua

Розповсюдження: Загальнодержавне

Періодичність: Шість разів на рік

ISSN: 2708-1281

E-ISSN: 2708-129X

Проблематика: У рамках фундаментальних розділів хімії журнал публікує оригінальні статті з проблем неорганічної, фізико-неорганічної, структурної та супрамолекулярної хімії, фізичної хімії розплавів, хімії координаційних сполук, твердого тіла, іонного обміну, каталізу, електрохімії водних і неводних електролітів, функціональних неорганічних, органічних і полімерних матеріалів, із проблем екологічної «зеленої» хімії і хімії водних розчинів.

Цитування: Chemical Abstracts Service; CrossRef; Google Scholar; ROAD; Scilit

Мова видання: Українська й англійська (змішане)

Головний редактор: В. І. Пехньо

Відповідальний секретар: Н. І. Перинська

Видавець: Інше

Адреса: пр-т акад. Палладіна 32/34, 03142, Київ, Україна

Номер телефону: (+380) 44 225 1516

E-mail: Pershina@ionc.kiev.ua

Ідентифікатор медіа: R30-03232

Рік заснування: 1925

ukUkrainian