Консультації з питань науково-видавничої діяльності

Відповідно до Положення про Науково-видавничу раду НАН України перед нею поставлено завдання з забезпечення видавничої діяльності Академії. Виконання задач з провідних напрямів діяльності Науково-видавничої ради НАН України покладено на Групу науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України. В межах цих напрямів Науково-видавничою радою НАН України надається консультативна допомога суб’єктам видавничої справи НАН України: установам, зокрема видавництвам, редакціям періодичних друкованих видань, авторам, підрозділам з науково-технічної інформації, науково-видавничим радам установ.

Найчастіше консультації стосуются нормативно-правової бази видавничої справи в Україні та Академії (питання щодо чинного законодавства та нормативно-правових актів, що діють у сфері видавничої справи), а також конкретних питань щодо підготовки і випуску установами НАН України книжкових і періодичних видань.

Консультативну допомогу можна отримати за тел.: (044) 239-6589, 239-6795 або e-mail: nvr@nas.gov.uadidenko.Y@nas.gov.uayazvynska@nas.gov.ua. Питання, роз’яснення з яких найчастіше надає Група науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України, висвітлені на даному сайті.

 

ukUkrainian