Людина на війні: український соціум через призму Першої та Другої світових воєн: історичні нариси

Вид видання: Монографії

Тип видання: Друковане

Рубрика: Історія

Рік видання: 2021

Автори: авт. кол. : І.С. Азарх, Т.В. Заболотна, О.Є. Лисенко, В.І. Милько, О.П. Реєнт, В.В. Шевченко

Редактори: відп. ред. О.П. Реєнт

Анотація: У монографії представлено реконструкцію подій Першої та Другої світових воєн у рамках дискурсу соціальної антропології. Основну увагу приділено розкриттю низки проблем, повʼязаних із життєвими стратегіями різних категорій та груп українського суспільства, моделями їхньої поведінки і способами виживання за складних умов війни. Зʼясовано визначальні риси глобальних збройних конфліктів, сформовано уявлення про будні пересічних мешканців українських міст і сіл в умовах окупаційних режимів. Проаналізовано соціальні програми й доброчинні заходи, спрямовані на подолання життєвих негараздів вразливих груп населення, визначено роль громадських інституцій і соціальної самоорганізації у цих процесах, висвітлено людські й матеріальні втрати внаслідок війн, шляхи повернення до мирного способу життя, реевакуаційні заходи. Схарактеризовано процес формування пам’яті про Першу та Другу світові війни. Видання здійснено в межах наукового проєкту «Людина на війні: український соціум через призму Першої та Другої світових воєн», виконаного за Програмою підтримки пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок НАН України.

Читацька аудиторія: Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, музейних працівників, фахівців з пошуку й меморіалізації спадщини Першої та Другої світових воєн, усіх, хто цікавиться історією України та соціальною антропологією.

ISBN 978-966-02-98-07-01

Режим доступу: http://resource.history.org.ua/item/0016467

Відповідальна установа: Ін-т історії України НАН України

Видано: Київ

Кількість сторінок: 657

Тираж: 300

Додаткова інформація: табл.

ukUkrainian