Криза довкілля: етичні та екзистенційні виклики

Вид видання: Монографії

Тип видання: Електронне

Рубрика: Філософія

Рік видання: 2024

Автори: Є. І. Мулярчук, А. О. Баумейстер, Л. М. Карачевцева, О. О. Кисельова, В. Д. Жулай

Редактори: Є. І. Мулярчук

Анотація: У монографії досліджено проблеми відповідальності сучасної людини за кризовий стан її природного довкілля. Розкрито соціально-культурні й морально-етичні чинники кризи довкілля. Проаналізовано онтологічні, феноменологічні й комунікативні підходи у філософії та етиці до аналізу взаємозв’язку «людина-природа». Вказано на небезпеки, з одного боку, технократичних ілюзій щодо вирішення екологічних проблем, а з іншого – ідеологізації й політичної інструменталізації самої теми кризи довкілля. Запропоновано концепцію розширеної етичної відповідальності за збереження природного довкілля, яка полягає у включенні природи й живих істот у спільний із людьми світ та в адвокації й репрезентації їхніх прав у дискурсі норм та цінностей існування планетарної спільноти. Виявлено загрози для збереження колективної й індивідуальної ідентичності українців у часи війни внаслідок цілеспрямованого руйнування довкілля та констатовано доконечність політико-правової кваліфікації екоцидних практик російського агресора як геноцидальних.

Читацька аудиторія: Книжка орієнтована на філософів та науковців, а також на широке коло читачів, які цікавляться екзистенційно-етичними проблемами збереження природного довкілля.

ISBN 978-617-14-0234-8

Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Yb-xLZ35uhxoMFK_uHHMOiSLau7bxGAR/view

Відповідальна установа: Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

Видано: Київ

Кількість сторінок: 313

ukUkrainian