Курс лекцій з дисципліни «Біоетика та біобезпека» : навч. посіб.

Тип видання: Друковане

Рубрика: Біологія

Рік видання: 2021

Автори: Вашеняк Ю.А., Лялюк Н.М.

Анотація: Включено 12 тем курсу, спрямованих на формування загальних та спеціальних компетентностей та цілісної уяви щодо моральної сторони діяльності людини в медицині та біології, біотехнології, а також на формування знань щодо збереження живими організмами своєї біологічної суті, біологічних якостей, запобігання широкомасштабній втраті біологічної цілісності, законодавчих документів, які захищають людину від небажаних і згубних наслідків упровадження в практику нових медико-біологічних технологій, виховання глибокої переконаності в необхідності неухильного дотримання етичних і моральних норм, правил і принципів у своїй практичній діяльності, вміння оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точки зору визначення ступеня їх небезпеки для людини і суспільства сьогодні й у майбутньому.

Читацька аудиторія: Навчальне видання призначене для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 091 «Біологія», 101 «Екологія» ступеню освіти «Магістр» під час підготовки до теоретичних занять, а також для опрацювання тем, підготовлених для самостійної роботи та корисної літератури при підготовці до іспитів.

Відповідальна установа: ДУ «Ін-т еволюційної екології НАН України»

Видано: Вінниця

Інші установи: Донецький національний університет імені Василя Стуса

Кількість сторінок: 115

Тираж: 50

ukUkrainian