Засоби радіаційної розвідки, дозиметричного контролю та радіаційного захисту : навч. посіб.

Тип видання: Друковане

Рубрика: Технічні науки

Рік видання: 2022

Автори: В.І. Гаврилюк, С.С. Драпей, В.В. Пархоменко та ін.

Анотація: У посібнику розглядаються загальні характеристики різних видів іонізуючого випромінювання і взаємодія його з речовиною, теоретичні основи методів реєстрації та дозиметрії іонізуючого випромінювання, що застосовуються в дозиметричній апаратурі, розкриваються сутність вимірювання основних фізичних величин, поняття поглиненої, еквівалентної, індивідуальної та колективної дози, види радіаційної розвідки, прилади й системи, транспортні засоби для проведення радіаційної розвідки, основні підходи створення та розроблення засобів радіаційного захисту, питання контролю за внутрішнім й зовнішнім опроміненням, питання деконтамінації.

Відповідальна установа: Ін-т ядерних досліджень НАН України

Видано: Київ

Кількість сторінок: 139

Тираж: 20

ukUkrainian