УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Вид видання: Журнал

Тип видання: Наукове

Категорія: Журнал НАН України і установи НАН України

Вебсайт: http://uhj.history.org.ua

Розповсюдження: Загальнодержавне

Періодичність: Шість разів на рік

ISSN: 0130-5247

E-ISSN: 1729-570X

Проблематика: Академічний часопис, який відображає основні тенденції сучасного національного історієписання, зокрема окреслює загальну палітру викликів, проблем, можливостей і перспектив студіювання історії України та споріднених дисциплінарних сеґментів.

Цитування: «Наукова періодика України»; «Україніка наукова»; Google Scholar; Slavic Humanities Index; Web of Science

Мова видання: Українська й англійська (змішане)

Головний редактор: Смолій Валерій

Відповідальний секретар: Ковалевська Ольга

Видавець: ВД «Академперіодика» НАН України

Адреса: вул. Грушевського 4, 01001, Київ, Україна

Номер телефону: +38 (044) 278 52 34

E-mail: uhj2023@history.org.ua

Ідентифікатор медіа: R30-02754

Засновники: НАН України ; Інститут історії України НАНУ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Рік заснування: 1957

ukUkrainian