ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Вид видання: Журнал

Тип видання: Науково-прикладне

Категорія: Журнал НАН України і установи НАН України

Вебсайт: https://ihe.nas.gov.ua

Розповсюдження: Загальнодержавне

Періодичність: Чотири рази на рік

ISSN: 2663-7235

E-ISSN: 2663-7243

Проблематика: Висвітлення актуальних наукових та науково-технічних розробок в галузі теплофізики та теплоенергетики.

Цитування: CrossRef; Google Scholar

Мова видання: Українська й англійська (змішане)

Головний редактор: академік НАН України Ю.Ф. Снєжкін

Відповідальний секретар: В.В. Шморгун

Видавець: ВД «Академперіодика» НАН України

Адреса: вул. Желябова, 2-а, Київ, 03057, Україна

Номер телефону: (044) 456-48-67

E-mail: shmorgun@nas.gov.ua; shmorgun@ittf.kiev.ua

Ідентифікатор медіа: R30-02806

Засновники: НАН України ; Інститут технічної теплофізики НАН України

Рік заснування: 1979

ukUkrainian