Соціокультурні та етнічні процеси в Україні ХІХ—ХХ ст.: документальні матеріали та історіографія : збір. наук. пр.

Тип видання: Друковане

Рубрика: Історія

Рік видання: 2021

Редактори: уклад. : Драмарецький Б.Б., Старков В.А.

Анотація: Видання присвячене малодослідженим аспектам етнічних, демографічних, соціальних та культурних процесів в Україні ХІХ—ХХ століть: культурній діяльності православного духовенства, етнодемографічній ситуації, соціокультурній структурі суспільства, культурно-освітній діяльності німецьких товариств в Україні, політичним репресіям сталінського режиму щодо національних меншин через призму історичних джерел.

Читацька аудиторія: Видання розраховане на науковців, передусім культурологів, істориків, педагогів, на всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-617-8043-36-0

Відповідальна установа: Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

Видано: Київ : АртЕк

Кількість сторінок: 208

Тираж: 300

ukUkrainian