Шлях з первісності у цивілізацію. Українські шати середньовіччя

Вид видання: Монографії

Тип видання: Друковане

Рубрика: Історія

Рік видання: 2023

Автори: Балушок Василь, Галенко Олександр, Гаскевич Дмитро та ін.

Редактори: відп. ред. В. Смолій

Анотація: Розглянуто процеси формування історично-географічного ландшафту, суспільно-політичних форм, духовних і культурно-соціальних практик у кордонах сучасної Української держави в пре- та протоісторичні часи, на етапі переходу до-історичної епохи: у період, репрезентований специфікою регіонально-локальних форматів раннього, класичного, пізнього (або високого) середньовіччя. За опорні бралися знакові історичні феномени (давньруська державність, християнізація простору Київської Русі, досвід контактів зі степовими соціополітичними структурами, український етногенез тощо), які акумулювали у собі або визначали еволюційні зміни цих епох, переломлені в українській специфіці.

Читацька аудиторія: Для широкої аудиторії.

ISBN 978-966-360-500-5

Багатотомне видання: Україна. Нариси історії

Відповідальна установа: Ін-т історії України НАН України

Видано: Київ : Академперіодика

Кількість сторінок: 658

Тираж: 500

Додаткова інформація: Україна. Нариси історії

ukUkrainian