Східний_світ_обкладинка

СХІДНИЙ СВІТ

Вид видання: Журнал

Тип видання: Наукове

Категорія: Журнал НАН України і установи НАН України

Розповсюдження: Загальнодержавне

Періодичність: Чотири рази на рік

ISSN: 1682-5268

E-ISSN: 1608-0599

Проблематика: Журнал має на меті активізувати наукові дослідження в галузі сходознавства в Україні, стверджувати сходознавство як важливу та невід’ємну ланку українського гуманітарного знання. Завдання журналу: сприяння розвитку сходознавства; введення в науковий обіг нових джерел, популяризація останніх наукових досягнень, підвищення рівня досліджень та всебічний розвиток наукового співробітництва в у цій галузі. Журнал публікує статті, присвячені актуальним проблемам історії і сучасності країн Сходу, східним мовам і літературам, контактам України з країнами Сходу, бібліографічні огляди і рецензії, а також інформацію про наукові конференції. Вітаються також публікації, присвячені кримським студіям, кавказознавству, африканістиці, східним діаспорам у різних куточках світу. Публікуються як оригінальні статті вітчизняних і закордонних авторів, так і переклади історичних, релігійних і літературних пам’яток Сходу. Журнал призначений для сходознавців, істориків, філологів, філософів, політологів, релігієзнавців, музейників, викладачів та студентів, а також всіх тих, хто цікавиться історією, мовами та культурами країн Сходу та їхніми зв’язками з Україною.

Цитування: CrossRef; EBSCO; EuroPub; Google Scholar; Index Copernicus; OUCI; ResearchBib; ROAD; Scilit; Scopus; Slavic Humanities Index; ULRICHSWEB; ZDB

Мова видання: Українська й англійська (змішане)

Головний редактор: Отрощенко Іванна Віталіївна

Відповідальний секретар: Мусійчук Вікторія Анатоліївна

Видавець: Інше

Адреса: вул. Грушевського, 4, 01001, Київ, Україна

Номер телефону: +38 (044 )278 76 52; +38 (044) 279 99 71

E-mail: shidnyj.svit@gmail.com

Ідентифікатор медіа: R30-01535

Засновники: НАН України ; Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Рік заснування: 1927

ukUkrainian