Розрахунок і конструювання елементів папероробних і картоноробних машин: практикум з навчальної дисципліни : навч. посіб. для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва»

Тип видання: Друковане

Рубрика: Технічні науки

Рік видання: 2019

Автори: уклад. : І.А. Андреєв, О.А. Новохат

Анотація: Навчальний посібник містить завдання і приклади виконання розрахунків з надійності і довговічності устаткування хімічних виробництв. Розглянуті умови забезпечення міцності, стійкості, жорсткості, герметичності та корозійної тривкості елементів папероробних та картоноробних машин.

Читацька аудиторія: Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва» і споріднених галузей, а також викладачів вищих спеціальних навчальних закладів.

Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29271

Відповідальна установа: Ін-т технічної теплофізики НАН України

Видано: Київ

Інші установи: Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т ім. І. Сікорського»

Кількість сторінок: 127

Додаткова інформація: Електронні текстові данні (1 файл: 8,29 Мбайт)

ukUkrainian