РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вид видання: Журнал

Тип видання: Науково-практичне

Категорія: Журнал НАН України і установи НАН України

Вебсайт: https://re.gov.ua

Розповсюдження: Загальнодержавне

Періодичність: Чотири рази на рік

ISSN: 1562–0905

E-ISSN: -

Проблематика: У журналі подаються офіційні матеріали, повідомлення, рецензії, що надають ученим, дослідникам, представникам органів влади та фахівцям-практикам можливість викладати результати своїх наукових досліджень і практичного досвіду. У журналі висвітлюються такі теоретичні та прикладні питання: формування та реалізації регіональної політики та територіального розвитку; соціально-економічних диспропорцій розвитку територій, формування механізмів їх нівелювання; просторової організації соціально-економічних систем і просторових форм економічної діяльності; функціонування міст та агломерацій, сталого розвитку гірських і сільських територій; міжрегіонального та транскордонного співробітництва; природокористування та регіональної екологічної політики; фінансово-інвестиційних та інноваційних процесів на локальному рівні.

Цитування: Google Scholar; Index Copernicus

Мова видання: Англійська; Українська

Головний редактор: Кравців Василь Степанович

Відповідальний секретар: Попадинець Назарій Миколайович

Видавець: Інше

Адреса: вул. Козельницька, 4, 79026, Львів, Україна

Номер телефону: +38 (032) 270 71 68

E-mail: regionaleconomy.ird@gmail.com

Ідентифікатор медіа: R30-03008

Засновники: НАН України ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Рік заснування: 1996

ukUkrainian