Основи корозійно-механічних руйнувань залізобетонних і сталевих конструкцій

Вид видання: Монографії

Тип видання: Друковане

Рубрика: Технічні науки

Рік видання: 2022

Автори: Макаренко В.Д., Гоц В.І., Білик С.І. та ін.

Анотація: Монографія присвячена експериментальним дослідженням корозійно-механічних руйнувань арматури і деструкції бетону, спричинених карбонізацією і хлоридизацією бетону. Наведені нові уявлення щодо механізму проникнення хлорид-іонів в бетонний захисний шар до арматурних стрижнів, викладені удосконалені математичні моделі розрахунку глибини проникнення в бетон вуглекислого газу (СО2) та хлорид-іонів (Cl–), отримані результати підтверджуються експериментальними даними, що надає можливість виконувати прогнозування технічного стану залізобетонних конструкцій і в цілому будівельних споруд; наведені діаграми взаємозв’язку тривалої втомленості і статистичної міцності арматурних стрижнів, що може служити підґрунтям для прогнозування залишкового робочого ресурсу залізобетонних конструкцій.

Читацька аудиторія: Призначена для фахівців, що працюють в області проєктування і будівництва гідротехнічних споруд різного призначення, а також для науковців, аспірантів, докторантів, викладачів ЗВО будівельних спеціальностей відповідного профілю.

ISBN 5-8366-1372-3

Відповідальна установа: Ін-т технічної теплофізики НАН України

Видано: Київ

Інші установи: Національний ун-т біоресурсів і природокористування України

Кількість сторінок: 244

Тираж: 100

ukUkrainian