Оптимізація балансного і кластерного компонування та завантаження контейнерів

Вид видання: Монографії

Тип видання: Друковане

Рубрика: Технічні науки

Рік видання: 2022

Автори: Гребеннік І.В., Романова Т.Є., Урняєва І.А. та ін.

Анотація: Монографію присвячено актуальній проблемі створення сучасних комп’ютерних технологій (математичних моделей, методів, алгоритмів та програм), орієнтованих на розв’язання задач оптимізації компонування та завантаження контейнерів з урахуванням технологічних обмежень. Досліджено три взаємопов’язані класи оптимізаційних задач: розрідженого компонування кластерів геометричних об’єктів у контейнері, розділеному горизонтальними стелажами; планування завантаження контейнерів. Побудовано математичні моделі у вигляді задач математичного програмування. Враховано комбінаторні властивості зазначених задач, геометричні обмеження на допустимі відстані між об’єктами (кластерами об’єктів), зони заборони та умови балансу. Запропоновано та обґрунтовано стратегії розв’язання. Розглянуто практичні результати, наведено результати обчислювальних експериментів.

Читацька аудиторія: Для науково-технічних співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі математичного моделювання, дослідження операцій, оптимізації складних систем.

ISBN 978-966-00-1834-1

Відповідальна установа: Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Видано: Київ : Наук. думка

Інші установи: Харківський національний ун-т радіоелектроніки

Кількість сторінок: 205

Тираж: 100

ukUkrainian