Обробка сигналів акустичної емісії у системах контролю технічних конструкцій

Вид видання: Монографії

Тип видання: Друковане

Рубрика: Технічні науки

Рік видання: 2022

Автори: А.А. Верлань, А.Ф. Верлань, С.А. Положаєнко

Анотація: У монографії розглянуто теоретичні та прикладні положення методів діагностування стосовно задач акусто-емісійної дефектоскопії технічних конструкцій. Викладені методи засновано на використанні математичних моделей сигналів, які формуються на виходах первинних перетворювачів (датчиків) акустичної емісії. Значну увагу приділено локації джерел акустичної емісії, що дає змогу визначати координати, характер та ступінь небезпеки ймовірних дефектів. Досліджено питання організації адаптивних алгоритмів відновлення сигналів акустичної емісії та їх обробка за допомогою перетворення Карунена-Лоєва. Прикладні аспекти розв’язуваних задач присвячено розробленню апаратних засобів реалізації систем адаптивного контролю та діагностики.

ISBN 978-966-00-1832-7

Відповідальна установа: Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

Видано: Київ: Наук. думка

Кількість сторінок: 259

Тираж: 150

ukUkrainian