НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ

Вид видання: Журнал

Тип видання: Наукове

Категорія: Журнал НАН України і установи НАН України

Вебсайт: https://nte.etnolog.org.ua

Розповсюдження: Загальнодержавне

Періодичність: Чотири рази на рік

ISSN: 2664-4282

E-ISSN: 2786-6181

Проблематика: журналі висвітлюються питання історії та теорії етнології, фольклору та народного мистецтва, подаються розвідки та матеріали експедиційні студії, хроніки, критично-бібліографічні огляди нових видань, де відображено досягнення в галузі культурної антропології українського та інших народів світу. Видання містить ілюстрований матеріал.

Цитування: «Україніка наукова»; CrossRef; Google Scholar

Мова видання: Англійська; Інша; Українська

Головний редактор: Великочий Володимир Степанович

Відповідальний секретар: Скрипник Ганна Аркадіївна

Видавець: Інше

Адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 4, 01001, Київ, Україна

Номер телефону: +38 (044) 278 34 54

E-mail: redaktsiia.imfe@gmail.com

Ідентифікатор медіа: R30-03699

Засновники: НАН України ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Рік заснування: 2010

ukUkrainian