Місцеве самоврядування в Україні (ХХ – початок ХХІ століття). Західні землі

Вид видання: Монографії

Тип видання: Друковане

Рубрика: Історія

Рік видання: 2023

Редактори: відп. ред. Михайло Романюк

Анотація: У колективній монографії з’ясовано роль місцевого самоврядування на початку ХХ ст., під час Першої світової війни та визвольних змагань 1918–1921 рр. Розкрито стан і реформування місцевого самоврядування у Галичині в міжвоєнний період ХХ ст. та роки Другої світової війни. Висвітлено особливості розвитку місцевого самоврядування в західних областях України у другій половині ХХ ст. Окрему увагу приділено вивченню ролі місцевого самоврядування після відновлення незалежності, а особливо питанню його реформування та функціювання в умовах російсько-української війни.

Читацька аудиторія: Для істориків, політологів, державних службовців і всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-617-554-184-5

Режим доступу: https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?downloadid=887

Відповідальна установа: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Видано: Львів

Кількість сторінок: 676

Тираж: 75

ukUkrainian