Видавничий дім “Академперіодика” НАН України підготував Методичні рекомендації для редакторів видавничих підрозділів наукових установ, в основу яких покладено практичний досвід фахівців ВД «Академперіодика». Видання містить теоретичний і практичний матеріал, опанування якого сприятиме підвищенню якості підготовки рукописів і забезпеченню високої культури академічних видань.

Date of publication: 14.11.2023

ukUkrainian