Іонізаційні втрати енергії та вторинна емісія електронів під час проходження релятивістських електронів та позитронів через монокристали та аморфні мішені : зб. пр.

Тип видання: Друковане

Рубрика: Фізика

Рік видання: 2022

Відповідальна установа: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний ін-т» (Ін-т фізики високих енергій і ядерної фізики)

Видано: Харків

Кількість сторінок: 74

Тираж: 50

ukUkrainian