хімія_фізика_та_технологія_поверхні_обкладинка

ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ

Вид видання: Журнал

Тип видання: Наукове

Категорія: Журнал НАН України і установи НАН України

Вебсайт: https://www.cpts.com.ua

Розповсюдження: Загальнодержавне

Періодичність: Чотири рази на рік

ISSN: 2079-1704

E-ISSN: 2518-1238

Проблематика: У журналі публікуються оригінальні наукові й оглядові статті за результатами досліджень актуальних питань хімії, фізики та технології поверхні. Тематика видання охоплює теоретичне та експериментальне вивчення фізичних, фізико-хімічних та біомедичних аспектів поверхневих явищ, адсорбційних та хімічних процесів на поверхні дисперсних твердих тіл, формування молекулярних і супрамолекулярних структур на межі поділу фаз, а також нанорозмірних та наноструктурованих матеріалів і покриттів.

Мова видання: Українська й англійська (змішане)

Головний редактор: Картель М.Т.

Відповідальний секретар: Гребенюк А.Г.

Видавець: Інше

Адреса: вул. Генерала Наумова, 17, 02000, Київ, Україна

Номер телефону: +38 (067) 898 92 96; +38 (044) 422 96 26

E-mail: chemphystech@isc.gov.ua

Ідентифікатор медіа: R30-02439

Засновники: НАН України ; Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Рік заснування: 2009

ukUkrainian