Future intent-based networking: on the QoS robust and energy efficient heterogeneous software defined networks

Тип видання: Друковане

Рубрика: Інформатика

Рік видання: 2022

Редактори: Mikhailo Klymash, Mykola Beshley, Andriy Luntovskyy

Анотація: Так звана мережа на основі намірів (IBN) заснована на добре відомій SDN (SoftwareDefined Networking) і представляє одну з найважливіших нових можливостей мережевої інфраструктури. IBN є початком нової ери в історії мереж, коли сама мережа перетворює бізнес-наміри на відповідні конфігурації мережі для всіх пристроїв. Це мінімізує ручні зусилля, забезпечує додатковий рівень моніторингу мережі та забезпечує можливість виконувати мережеву аналітику та повністю використовувати переваги машинного навчання. Централізоване програмно-визначене рішення забезпечує автоматизацію процесів і проактивне вирішення проблем, а також централізоване керування мережевою інфраструктурою. За допомогою програмного керування мережею багато операцій можна виконувати автоматично за допомогою інтелектуальних алгоритмів керування (штучного інтелекту та машинного навчання). У результаті витрати на експлуатацію мережі, час відгуку додатків і споживання енергії зменшуються, надійність і продуктивність мережі покращуються, безпека та гнучкість мережі підвищуються. Це буде перевагою для існуючих мереж, а також розвинених мобільних мереж на основі LTE, Інтернету речей (IoT), що розвивається, хмарних систем, а незабаром і для майбутніх мереж 5G/6G. Майбутні мережі досягнуть абсолютно нового рівня самосвідомості, самоналаштування, самооптимізації, самовідновлення та самозахисту. Цей том складається з 28 розділів, заснованих на останніх дослідженнях IBN. Том є колекцією найважливіших досліджень щодо майбутнього розгортання мереж на основі намірів, наданих різними групами дослідників з України, Німеччини, Словаччини, Швейцарії, Південної Кореї, Китаю, Чехії, Польщі, Бразилії, Білорусі та Ізраїлю. Автори розділів цієї збірки поглиблено представляють розширені результати досліджень у своїх наукових галузях. Представлений зміст дуже цікавий, але водночас досить практично орієнтований і простий для розуміння.

ISBN 978-3-030-92433-1 (print) ; ISBN 978-3-030-92435-5 (online)

Відповідальна установа: Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine et al.

Видано: Cham : Springer

Кількість сторінок: 508

Додаткова інформація: International scientific edition (Part of the book series: Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE, volume 831))

ukUkrainian