Яцків Ярослав Степанович

голова Науково-видавничої ради НАН України, академік НАН України
Алєксєєнко Ігор Ростиславович

генеральний директор Державного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України», кандидат біологічних наук

Боряк Геннадій Володимирович

заступник академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України, член-кореспондент НАН України

Булат Анатолій Федорович

академік-секретар Відділення механіки НАН України, академік НАН України

Вакаренко Олена Геннадіївна

директор Видавничого дому «Академперіодика» НАН України, кандидат біологічних наук

Дубровіна Любов Андріївна

директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, член-кореспондент НАН України

Ємельянов Ігор Георгійович

заступник академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України, академік НАН України

Ільченко Михайло Юхимович

голова Вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», академік НАН України

Картель Микола Тимофійович

академік-секретар Відділення хімії НАН України, академік НАН України

Кириленко Олександр Васильович

академік-секретаря Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, академік НАН України

Костерін Сергій Олексійович

заступник директора Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України, представник Відділення бioхiмiї, фізіології і молекулярної біології НАН України, академік НАН України

Крівцун Ігор Віталійович

академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, академік НАН України

Кубальський Олег Нарцизович

перший заступник головного вченого секретаря НАН України – начальник Науково-організаційного відділу Президії НАН України, кандидат філософських наук

Лібанова Елла Марленівна

академік-секретар Відділення економіки НАН України, академік НАН України

Локтєв Вадим Михайлович

академік-секретар Відділення фізики i астрономії НАН України, академік НАН України

Михайлець Володимир Андрійович

завідувач лабораторії Інституту математики НАН України, представник Відділення математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор

Пономаренко Олександр Миколайович

академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, академік НАН України

Скрипник Ганна Аркадіївна

академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, академік НАН України

Стріха Максим Віталійович

професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук

Устименко Володимир Анатолійович

голова Донецького наукового центру НАН України і МОН України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН України

Хіміч Олександр Миколайович

академік-секретар Відділення інформатики НАН України, академік НАН України

Широков Володимир Анатолійович

директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, академік НАН України

Шульга Микола Федорович

академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, академік НАН України

Діденко Юлія Володимирівна

учений секретар Науково-видавничої ради НАН України, кандидат геологічних наук

en_GBEnglish