Елліністичний тип глиняних світильників

Вид видання: Інше

Тип видання: Друковане

Рубрика: Історія

Рік видання: 2022

Автори: Рубінштейн Олександр ; публ., вступ. ст. та комент. Вячеслава Корнієнка

Анотація: Видання є археографічною публікацією праці українського керамолога Олександра Рубінштейна, яка була написана у 1918 р. в Одесі. У своїй розвідці автор намагався проаналізувати існуючі в тогочасній історіографії принципи систематизації глиняних світильників елліністичного часу, виділити з-поміж них низку суттєвих зовнішніх ознак, які вирізнятимуть ці світильники від світильників інших історичних періодів. Також приділив увагу визначенню нового підходу до технології виробництва, застосовуваний матеріал, пошуку інформації про майстерні та імена майстрів.

ISBN 978-617-8256-06-7

Відповідальна установа: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Ін-т рукопису)

Видано: Київ

Інші установи: Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Міністерство культури та інформаційної політики України ; Національний заповідник «Софія Київська»

Кількість сторінок: 72

Тираж: 300

Додаткова інформація: Серія «Пам’ятки історичної думки України. Спадщина Одеського товариства історії та старожитностей» ; вип. V

ukUkrainian