Дві розвідки про християнські старожитності Кавказу

Вид видання: Інше

Тип видання: Друковане

Рубрика: Історія

Рік видання: 2022

Автори: Сталь Карл ; публ., вступ. ст. та комент. Вячеслава Корнієнка

Анотація: Видання є археографічною публікацією двох праць дійсного члена Одеського товариства історії та старожитностей Карла Сталя, присвячених опису християнських пам’яток Кавказу. Їх автор особисто бачив, коли служив при штабі російської окупаційної армії, що придушувала визвольний рух кавказьких народів. Обидві праці написані у 1874 р. та у 1875 p., спеціально для Одеського товариства, після того, як за новим статутом до сфери його дослідницьких інтересів було включене все східне узбережжя Чорного моря, в тому числі й Кавказ. Перший нарис стосується пам’яток у верхів’ях річок Кубані та її приток, другий — гірських народів Інгушетії. До обох документів долучені оригінальні авторські малюнки.

ISBN 978-617-8256-04-3

Відповідальна установа: Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Ін-т рукопису)

Видано: Київ

Інші установи: Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Міністерство культури та інформаційної політики України ; Національний заповідник «Софія Київська»

Кількість сторінок: 72

Тираж: 300

Додаткова інформація: Серія «Пам’ятки історичної думки України. Спадщина Одеського товариства історії та старожитностей» ; вип. ІV

ukUkrainian