Дві праці з дослідження давніх поховань у Керчі та на Таманському півострові

Вид видання: Монографії

Тип видання: Друковане

Рубрика: Історія

Рік видання: 2022

Автори: Люценко Юхим ; публ., вс. ст. та комент. Вячеслава Корнієнка

Анотація: Видання є археографічною публікацією двох праць кореспондента Одеського товариства історії та старожитностей з Керчі Юхима Люценка, написаних у 1878 та 1879 роках, присвячених висвітленню результатів досліджень давніх гробниць Боспорського царства. Перша праця «Катакомба з фресковим живописом, відкрита у 1877 р. поблизу Керчі на горі Митридат», присвячена опису склепу Анфестерія. Його складено під час безпосередніх спостережень пам’ятки, в той час як опубліковані пізніше описи здійснювались за малюнками 1877 р. або за невеликими залишками живопису після його руйнування власником садиби у 1891 р. Друга праця «Опис давніх золотих та інших речей, знайдених 28 червня і 4 вересня поточного 1879 року поблизу станції Сінної на Таманському півострові», присвячена замальовкам обставин розкопок курганів, головним чином Артюхівського, здійснюваних В. Тізенгаузеном та С. Веребрюсовим. Люценко наводить детальний перелік виявлених під час розкопок поховань Артюхівського кургану предметів. В обох працях він пов'язав приналежність поховань у катакомбах та простих гробницях з мінімальним інвентарем із представниками аспургіан, згаданих у «Географії» Страбона, на відміну від багатих на знахідки поховань грецького населення, що, як вважав Люценко, розкопані у склепах та гробниці Артюхівського кургану.

ISBN 978-617-8256-02-9

Відповідальна установа: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (Ін-т рукопису)

Видано: Київ

Інші установи: Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Міністерство культури та інформаційної політики України ; Національний заповідник «Софія Київська»

Кількість сторінок: 104

Тираж: 300

Додаткова інформація: Серія «Пам’ятки історичної думки України. Спадщина Одеського товариства історії та старожитностей» ; вип. ІІ

ukUkrainian