Дві пам’яткознавчі праці з історії південної України

Вид видання: Інше

Тип видання: Друковане

Рубрика: Історія

Рік видання: 2022

Автори: Коломойцев Петро ; публ., вст. ст. та комент. Вячеслава Корнієнка

Анотація: Видання є археографічною публікацією двох праць члена Одеського товариства історії та старожитностей Петра Коломойцева, написаних у 1903 р. У своїх невеликих розвідках він намагався висвітлити обставини спорудження двох пам'яток в Ізмаїлі та на його околицях. У першій праці «Переселення залишків Запорізької Січі з турецьких володінь до Росії» Коломойцев, після короткого нарису життя задунайських козаків та біографії їх кошового отамана Йосипа Гладкого, коротко змалював історію спорудження в Ізмаїлі каплиці на честь святого Миколая у 1851 р. та її перебудови у 1884 р. Ця пам’ятка була розібрана у 1945 р. На початку 2000-х pp. її було відновлено на іншому місці, а при відбудові намагались спиратись на збережені фотодокументи. У другій праці «Історія пам’ятника на південному закінченні дуги меридіану, виміряної в Росії», спираючись на виявлені ним архівні матеріали, Коломойцев спробував висвітлити обставини підготовки проєкту спорудження пам'ятника на найпівденнішому пункті геодезичної Дуги Струве, що є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Цей пам’ятник зберігся до сьогодні.

ISBN 978-617-8256-07-4

Відповідальна установа: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Ін-т рукопису)

Видано: Київ

Інші установи: Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Міністерство культури та інформаційної політики України ; Національний заповідник «Софія Київська»

Кількість сторінок: 44

Тираж: 300

Додаткова інформація: Серія «Пам’ятки історичної думки України. Спадщина Одеського товариства історії та старожитностей» ; вип. VІ

ukUkrainian