Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та інтелектуальні інформаційні інструменти в організації і управлінні будівництвом

Вид видання: Монографії

Тип видання: Друковане

Рубрика: Технічні науки

Рік видання: 2022

Автори: Савенко В.І., Доценко С.І., Куліков П.М. та ін.

Анотація: Монографію присвячено глибокому аналізу організаційних структур у галузі будівництва. Розглянуто фундаментальні елементи будівельної організації, моделі і багатокритеріальні методи управління будівництвом. Особлива увага приділена економіко-математичному моделюванню функціонування процесу будівництва з урахуванням всіх його складових з метою забезпечення енерго- і ресурсозбереження.

Читацька аудиторія: Призначена для широкого кола спеціалістів, які працюють у галузі будівництва, розглядаються питання будівельної теплофізики.

ISBN 978-611-01-2665-6

Відповідальна установа: Ін-т технічної теплофізики НАН України

Видано: Київ : Центр учбової літератури

Кількість сторінок: 148

Тираж: 300

ukUkrainian