Діаманти України

Вид видання: Монографії

Тип видання: Друковане

Рубрика: Геологія

Рік видання: 2024

Автори: В.М. Квасниця

Редактори: відп. ред. О.М. Пономаренко

Анотація: Викладено результати досліджень мінералогії діамантів України: поділ на геолого-генетичні типи, поширення, основні рудопрояви, вікову належність діамантоносних порід, особливості діамантів із протерозойських і неогенових теригенних відкладів. Розсипні мантійні діаманти варіабельні за морфологією, анатомією, ізотопним складом вуглецю, концентрацією і ступенем агрегації азотних центрів та різновидами мінеральних включень. Імпакгні діаманти з метеоритних кратерів і неогенових теригенних відкладів України є параморфозами по кристалах графіту, що мають подібні фазові, морфологічні, анатомічні, ізотопні та структурні характеристики. Репрезентовано атлас кристалів діаманту різної природи.

Читацька аудиторія: Для широкого кола геологів, мінералогів і кристалографів, а також для фахівців інших сфер науки і техніки, які вивчають діаманти та штучно їх отримують.

ISBN 978-966-00-1890-7

Книжковий проєкт: Наукова книга

Відповідальна установа: Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Видано: Київ : Наук. думка

Кількість сторінок: 404

Тираж: 50

ukUkrainian