BIOPOLYMERS AND CELL

Вид видання: Журнал

Тип видання: Наукове

Категорія: Журнал НАН України і установи НАН України

Розповсюдження: Загальнодержавне

Періодичність: Чотири рази на рік

ISSN: 0233-7657

E-ISSN: 1993-6842

Проблематика: Публікація досліджень структури і функції біомолекул, розробки у галузі генної інженерії, клітинної біології і біотехнології, що присвячені вивченню регуляції експресії геному і молекулярних механізмів дифференціювання клітин про- та евкаріотів, досягнення біоорганічної хімії і біології пептидів, нуклеозидів, модифікованих олігонуклеотидів, створення нових та модифікації наявних методів, що застосовуються у молекулярній біології і сумісних дисциплінах.

Цитування: CrossRef; DOAJ; EBSCO; Hinari; Scopus; SJR; Ulrich’s Periodicals Directory

Мова видання: Англійська з анотаціями українською

Головний редактор: академік НАН України Г.В. Єльська

Відповідальний секретар: О.І. Тихонкова

Видавець: ВД «Академперіодика» НАН України

Адреса: вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

Номер телефону: +38 (044) 526 07 89

E-mail: biopolym.cell@gmail.com, j_bpcell@imbg.org.ua

Ідентифікатор медіа: R30-02275

Засновники: НАН України ; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Рік заснування: 1985

ukUkrainian