Багатоканальна автоматизована система контролю якості синхросигналів на основі ІР-технологій

Вид видання: Монографії

Тип видання: Друковане

Рубрика: Технічні науки

Рік видання: 2022

Автори: В.В. Коваль, В.П. Лисенко, Н.Ф. Казакова та ін.

Анотація: У монографії із сучасних наукових позицій викладені основи теорії і практики автоматизації процесів контролю синхросигналів з використанням ІР-технологій. Наведено результати теоретичних досліджень процесів формування та контролю сигналів синхронізації високотехнологічних систем. Розглянуто принципи створення, практичної реалізації і технічної експлуатації систем контролю якості синхросигналів. Наведено результати розробки і експериментальних досліджень систем синхронізації та контролю, які використовуються в процесі виробництва, постачання та використання електричної енергії, а також в мережах мобільного зв‘язку. Монографія є результатом науково-дослідних робіт, що виконуються за державного фінансування.

Читацька аудиторія: Видання розраховане на наукових працівників, які займаються дослідженням і розробкою автоматизованих систем контролю, широкому колу інженерно-технічних працівників в області проєктування і експлуатації електричних мереж, засобів інфокомунікацій, систем синхронізації, а також буде корисним викладачам, аспірантам, магістрантам та студентам відповідних спеціальностей закладів вищої освіти.

ISBN 978-617-8102-53-1

Відповідальна установа: Ін-т електродинаміки НАН України

Видано: Київ

Інші установи: Національний ун-т біоресурсів і природокористування України

Кількість сторінок: 382

Тираж: 300

ukUkrainian