Advanced methods in biomedical signal processing and analysis

Вид видання: Монографії

Тип видання: Друковане

Рубрика: Інформатика

Рік видання: 2023

Анотація: Книга представляє найсучасніші методи обробки біосигналів, включаючи кількісний аналіз рецидивів, варіабельність серцевого ритму, аналіз сигналів часових рядів RRI, спільний частотно-часовий аналіз, вейвлет-перетворення та вейвлет-пакет декомпозицію, емпіричну модову декомпозицію, моделювання біосигналів, перетворення Габора. Книга також дає розуміння методів вилучення ознак, ранжирування ознак і їх вибору, а також демонструє, як застосувати штучний інтелект і машинне навчання до методів біосигналів.

ISBN 9780323859554 (print). — ISBN 9780323859547 (online)

Відповідальна установа: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the NAS of Ukraine et al.

Видано: Elsevier, Academic Press

Кількість сторінок: 432

Додаткова інформація: International scientific edition

ukUkrainian